Vyhledat na stánkách

Modernizace KOOPERACE Hrotovice

 eu modernizace

Projekt: Modernizace KOOPERACE Hrotovice

V rámci tohoto projektu byly pořízeno: vážení expedičních zásobníků na sušárně,nový návěs za kamion, nový manipulátor, elektrický vysokozdvižný vozík, byla dovybavena laboratoř a váha do naší prodejny.

Výsledkem projektu je modernizace a rozšíření stávajícího provozu a tím zlepšení soběstačností, ekonomiky a konkurenceschopnosti na tuzemském, ale i zahraničním trhu, zlepšení produktivity práce a zlepšení pracovních podmínek pro zaměstnance.

Žadatel tak bude moci svou výrobu zefektivnit, rozšířit a ekonomicky stabilizovat. Velkým přínosem modernizace je i udržení zaměstnanosti v regionu, popřípadě vytvoření nových pracovních míst.

Fotogalerie

  • Fotogalerie www.krmivakooperace.cz
  • Fotogalerie www.krmivakooperace.cz
  • Fotogalerie www.krmivakooperace.cz
  • Fotogalerie www.krmivakooperace.cz
  • Fotogalerie www.krmivakooperace.cz
  • Fotogalerie www.krmivakooperace.cz
  • Fotogalerie www.krmivakooperace.cz
  • Fotogalerie www.krmivakooperace.cz
  • Fotogalerie www.krmivakooperace.cz