Krmné směsi pro drůbež

 

BR 2
Kompletní krmná směs je určena pro výkrm brojlerů.Krmná směs obsahuje antikokcidika a proto je třeba dle délky ochranné lhůty před vyskladněním zařadit do konečné fáze výkrmu směs BR 3 bez antikokcidik. Směsí je možno krmit v drobnochovech kačeny,husy případně další drůbež.Směs se krmí jako jediné krmivo a to ad libitum. Doporučuje se granulovaná forma směsi. Nutno zajistit dostatek nezávadné pitné vody a dodržet zoohygienická pravidla.

BR 3
Kompletní krmná směs je určena pro dokrm brojlerů 5-15 dní před porážkou. Směs je určena jako jediné krmivo a to ad libitum.Směsí je možno v drobnochovech krmit kačeny,husy,případně dalsí drůbež. Doporučuje se granulovaná forma směsi při zachování její čerstvosti a veškerých zoohygienických pravidel. Nutno zajistit dostatek nezávadné pitné vody.

NP 1
Kompletní krmná směs je určena pro výživu plemenných nosnic a kohoutů nosného i masného typu. Směs doporučujeme krmit v období I.fáze snášky. Nosnému typu slepic se zkrmuje ad libitně. Při krmení plemenných slepic masného typu je nutno provádět kvantitativní restrikci krmení. Zajistit dostatek nezávadné pitné vody. Nutno dodržovat zoohygienická pravidla.

N1
Kompletní krmná směs je určena pro výživu nosnic v užitkových chovech. Se zkrmováním se začíná nejdříve v 19. týdnu stáří kuřic a hejno vykazuje minimálně 5% snášku. Směs doporučujeme krmit v období I. fáze snášky - tzv. nad 75% snášky. Krmí se ad libitně, při současném zajištění dostatku nezávadné pitné vody. Nutno dodržovat zoohygienická pravid

KR 3
Kompletní krmná směs je určena pro I. fázi odchovu a výkrmu brojlerových krůt. Směs se zkrmuje do 8 - 12 týdnů stáří jako jediné krmivo ad libitum, nejčastěji v sypké formě. Výhodnější je však zkrmování ve formě drtě či granulí o průměru 3 mm. Nutno dodržovat veškerá zoohygienická pravidla.

KR 4
Kompletní krmná směs je určena především pro II. fázi výkrmu brojlerových krůt od 13. do 16. týdne stáří. Krmivo se jako jediné krmí ad libitně nejlépe ve formě celých granulí. Nutno dodržovat veškerá zoohygienická pravidla.

KR 5
Kompletní krmná směs je určena pro III. fázi výkrmu krůt od 17. do 20. týdnů stáří. Zkrmuje se jako jediné krmivo ad libitum ve formě granulí o průměru 3 mm. Nutno dodržovat veškerá zoohygienická pravidla.

KR 6
Kompletní krmná směs je určena pro výkrm těžkých krůt od 21. do 24. týdnů stáří. Zkrmuje se jako jediné krmivo ad libitum ve formě granulí o průměru 3 mm. Nutno dodržovat veškerá zoohygienická pravidla.Poznámka:
Nabízíme možnost zapracování veškerých registrovaných krmných aditiv do základních variant kompletních a doplňkových krmných směsí dle přání zákazníka,dále možnost výroby individuálních kompletních a doplňkových krmných směsí dle přání zákazníka ze surovin a krmných aditiv povolených platnými právními předpisy.

KOOPERACE Hrotovice a.s. nepoužívá při výrobě žádných krmných směsí suroviny masokostní , rybí moučky apod. Tímto opatřením je vyloučena možná nežádoucí kontaminace krmných směsí těmito surovinami. Použité suroviny,HVLP, nutriční parametry, ochranné lhůty atd. jsou předmětem specifické deklarace každé krmné směsi řídící se platnou legislativou ČR a EU.
Doba použitelnosti se pohybuje v rozpětí od dvou do čtyř měsíců.