Krmné směsi pro skot


NABÍDKA VÝŽIVOVÉHO PROGRAMU PRO SKOT


Diagnostika problému ve stádě:

 • Komplexní screening stáda: vyhodnocení dominantních  problémů ve stádě a vytvoření systému jejich monitorování. Zavedením diagnostických dnů je možno problém začít řešit dříve, než se naplno projeví.
 • Rychle provedená opatření podstatně snižují náklady na léčbu.

 

Parametry mléka: 
Reprodukční zdraví:
Specifická zdravotní problematika stáda: 
Nemoci telat: 

 

Postup při řešení situace ve výživě a v zavádění změn:

 • Komplexní vyhodnocení výsledků a pojmenování problému ve stádě
 • Určení priorit ve spolupráci s chovatelem
 • Vytvoření nejvhodnějšího modelu dle daných podmínek a možností chovatele
 • Postupné zavedení opatření podle předpokládané účinnosti
 • Zpětná vazba účinnosti jednotlivých kroků (diagnostické dny)
 • Výpočet a sestavení receptur krmných dávek:
 • Použití maximálního množství surovin z vlastních zdrojů
 • Objemná krmiva
 • Minerální a vitaminové doplňky sestaveny ekonomicky na míru danému chovu.

 

Používané zdroje:

České i zahraniční studie zabývající se výživou skotu


 

VÝŽIVA A KRMENÍ SKOTU

 

ČOT
Doplňková krmná směs pro časný odstav telat do stáří 6 měsíců je určena pro odchov telat v období mléčné výživy, odstavu a přechodu na krmiva rostlinného původu. Dávkování směsi je závislé na individuálním příjmu a návyku telat při současném ad libitním krmení kvalitním senem. Je nutné, aby telata měla volně k dispozici nezávadnou pitnou vodu.Směs musí být skladována v suchých a temných zásobnících - skladech při maximální teplotě 25°C.

 

SKOT VÝKRM
Doplňková krmná směs je sestavována individuálně dle složení objemné krmné dávky, tak aby byla dosažena optimální potřeba živin v krmné dávce pro výkrmovou kategorii skotu. Zvířatům je třeba umožnit přístup k pitné nezávadné vodě. Směs musí být skladována v suchých a temných zásobnících - skladech při maximální teplotě 25°C.

 

JALOVICE

Doplňková krmná směs je sestavována individuálně dle složení objemné krmné dávky,tak aby byla dosažena optimální potřeba živin pro tuto kategorii.Zvířata musí mít přístup k pitné nezávadné vodě.Směs musí být skladována v suchých a temných zásobnících.

DOVP
Doplňková krmná směs je určena dojnicím v laktaci , směs je sestavována individuálně dle složení objemné krmné dávky, tak aby byla dosažena optimální potřeba živin v krmné dávce a dosažení optimální užitkovosti dojnic. Zkrmuje se jako produkční přídavek pro dosažení dané užitkovosti. Při sestavování krmných dávek je nutno respektovat jednotlivé fáze laktace, zásady dietetiky přežvýkavců a veškerá zoohygienická pravidla.Směs musí být skladována v suchých a temných zásobnících - skladech při maximální teplotě 25°C.


 

Poznámka:
Nabízíme možnost zapracování veškerých registrovaných krmných aditiv do základních variant kompletních a doplňkových krmných směsí dle přání zákazníka,dále možnost výroby individuálních kompletních a doplňkových krmných směsí dle přání zákazníka ze surovin a krmných aditiv povolených platnými právními předpisy.

 

KOOPERACE Hrotovice a.s. nepoužívá při výrobě žádných krmných směsí suroviny masokostní , rybí moučky apod. Tímto opatřením je vyloučena možná nežádoucí kontaminace krmných směsí těmito surovinami. Použité suroviny, nutriční parametry, ochranné lhůty atd. jsou předmětem specifické deklarace každé krmné směsi řídící se platnou legislativou ČR a EU.
Doba použitelnosti se pohybuje v rozpětí od dvou do čtyř měsíců.