Krmné směsi pro králíky

 

Na výrobu krmných směsí pro králíky používáme pečlivě vybrané suroviny,zejména kvalitní vojtěškové úsušky ,které naše firma vyrábí.Dále do krmných směsí pro králíky přidáváme sušenou nať topinamburu hlíznatého,která má velmi dobré dietetické účinky.

 

KV1 TOP ODSTAV
Krmná směs pro králíky v době odstavu do hmotnosti 1-1,5kg.Je vhodné začít  krmit již 3-5 dní před odstavem.Krmná směs má optimální nutriční hodnoty pro tuto kategorii králíků,zejména nízký obsah škrobu a dostatek vlákniny. Krmivo je možno zkrmovat adlibidně ,ale i dávkově tak aby byla zachována jeho čerstvost.Je možno krmit jako jediné krmivo. Je možno přidávat kvalitní seno.Při zkrmování králíky od hmotnosti cca 1,3kg je možné přidávat 10-20% ječmene.Krmnou dávku je třeba  přizpůsobit plemeni a technologickým podmínkám chovů. Nutno dodržovat veškerá zoohygienická pravidla.

 

KV2 TOP VÝKRM
Kompletní krmná směs je určena pro výkrm králíků od hmotnosti 1,5kg až do konce výkrmu.Zkrmuje se v v granulované formě jako jediné krmivo.Je možné přikrmovat kvalitní seno.

Směs je možno krmit ad libidně nebo dávkově při zachování její čerstvosti a zoohigienických podmínek.Krmnou dávku je třeba přizpůsobit plemeni a technologickým podmínkám chovu.


SAMICE
Kompletní krmná směs je určena především pro kojící ramlice.Krmná směs má optimální nutriční hodnoty pro danou kategorii. Zkrmuje se v granulované formě jako jediné krmivo, při současném zajištění dostatku nezávadné pitné vody. Směs je možno krmit ad libidně nebo dávkovaně při zachování její čerstvosti a zoohygienických pravidel.

KV1 KC TOP
Kompletní krmná směs je určena především pro intenzivní chovy k výkrmu králičích brojlerů.Je určena pro králíky v době odstavu až do hmotnosti1-1,5kg. Krmná směs obsahuje kokcidiostatikum viz etiketa. Zkrmuje se v granulované formě jako jediné krmivo. Krmná technika je přizpůsobována plemeni,stáří zvířat a technologickým podmínkám chovů. Nutno dodržovat veškerá zoohygienická pravidla.

KV2 KC TOP
Kompletní krmná směs je určena především pro intenzivní chovy k výkrmu králičích brojlerů.Je určena pro králíky ve výkrmu od hmotnosti 1,5kg do konce výkrmu.Krmná směs obsahuje kokcidiostatikum viz etiketa.Před porážkou nutné dle ochrané doby kokcidiostatika(viz etiketa) zkrmovat krmnou směs KV 2 TOP bez obsahu kokcidiostatik. Zkrmuje se v granulované formě.Krmná technika je přizpůsobována plemeni a technologickým podmínkám chovů. Nutno dodržovat veškerá zoohygienická pravidla.Poznámka:
Nabízíme možnost zapracování veškerých registrovaných krmných aditiv do základních variant kompletních a doplňkových krmných směsí dle přání zákazníka,dále možnost výroby individuálních kompletních a doplňkových krmných směsí dle přání zákazníka ze surovin a krmných aditiv povolených platnými právními předpisy.

KOOPERACE Hrotovice a.s. nepoužívá při výrobě žádných krmných směsí suroviny masokostní , rybí moučky apod. Tímto opatřením je vyloučena možná nežádoucí kontaminace krmných směsí těmito surovinami. Použité suroviny,HVLP, nutriční parametry, ochranné lhůty atd. jsou předmětem specifické deklarace každé krmné směsi řídící se platnou legislativou ČR a EU.
Doba použitelnosti se pohybuje v rozpětí od dvou do čtyř měsíců.