Krmné směsi pro prasata

 

ŘÍZENÍ VÝŽIVY V CHOVU PRASAT

Nejnovější informace z výzkumů

 

Diagnostika problému ve stádě:

  • Posouzení kondice zvířat ve stádě, proškolení personálu k pravidelnému sledování zdravotního stavu zvířat
  • Vyhodnocení a označení kritických momentů ve výživě v návaznosti na zooveterinární stav stáda
  • Komplexní screening stáda: vyhodnocení dominantních zdravotních problémů ve stádě a vytvoření systému jejich monitorován. Zavedením diagnostických dnů je možno problém začít řešit dříve, než se naplno projeví.
  • Kontrola vstupních surovin na rizikové látky eliminace rizikových surovin

 


 

VÝŽIVA PRASAT

 

PRESTERTER

Kompletní krmná směs je určena pro krmení selat po porodu do cca 12kg živé hmotnosti.. Doporučený začátek zkrmování od cca 10.dne stáří selat. Zkrmuje se do 25-30.dne stáří pozvolným přechodem na směs ČOS. Každý přechod u selat by měl trvat minimálně 5 dní. Doporučuje se zkrmovat ad libitum nebo dávkovaně při zachování čerstvosti směsi a zoohygienických pravidel. Selata musí mít k dispozici zdravotně nezávadnou pitnou vodu. 

 

ČOS

Směs je určena pro krmení selat po odstavu. Zkrmuje se asi od 35.dne stáří selat pozvolným přechodem ze startéru až do živé hmotnosti cca20 kg jako jediné krmivo bez dalších přípravků. Selata musí mít k dispozici zdravotně nezávadnou pitnou vodu. Doporučeno zkrmovat ad libitně nebo dávkovaně při zachování čerstvosti směsi a zoohygienických pravidel. 

 

A 1 PLUS

Kompletní krmná směs je určena pro výkrm prasat od cca 20 kg do 35kg živé hmotnosti. Toto krmivo má vyšší koncentraci živin a vyšší produkční účinnost. Zkrmuje se jako jediné krmivo, při současném zajištění dostatku nezávadné pitné vody. Směsí je možné krmit ad libitně nebo dávkovaně při zachování její čerstvosti a zoohygienických pravidel. Skladovat v suchých a temných skladech při max. teplotě do 25°C.

 

A 2

Kompletní krmná směs je určena pro standardní výkrm prasat od cca 35kg do 65kg živé hmotnosti. Zkrmuje se jako jediné krmivo, při současném zajištění dostatku nezávadné pitné vody. Směs je možné krmit ad libitně nebo dávkovaně při zachování její čerstvosti a zoohygienických pravidel. Skladovat v suchých a temných skladech při teplotě do 25°C.

 

A 2 PLUS

Kompletní krmná směs je určena pro výkrm prasat od cca 35kg do 65kg živé hmotnosti. Toto krmivo má vyšší koncentraci živin a vyšší produkční účinnost. Zkrmuje se jako jediné krmivo, při současném zajištění dostatku nezávadné pitné vody. Směs je možné krmit ad libitně nebo dávkovaně při zachování její čerstvosti a zoohygienických pravidel. Skladovat v temných a suchých skladech při teplotě do 25°C.

 

A 3

Kompletní krmná směs je určena pro standardní výkrm prasat od cca 60 - 65kg do jateční hmotnosti. Zkrmuje se jako jediné krmivo, při současném zajištění dostatku nezávadné pitné vody. Směs je možné krmit ad libitně nebo dávkovaně při zachování její čerstvosti a zoohygienických pravidel. Skladovat v temných a suchých skladech při maximální teplotě do 25°C.

 

A 3 PLUS

Kompletní krmná směs je určena pro výkrm prasat do cca 65kg jateční hmotnosti. Toto krmivo má vyšší koncentraci živin a vyšší produkční účinnost. Zkrmuje se jako jediné krmivo, při současném zajištění dostatku nezávadné pitné vody. Směs je možné krmit ad libitně nebo dávkovaně při zachování její čerstvosti a zoohygienických pravidel. Skladovat v temných a suchých skladech při maximální teplotě do 25°C.

 

A 3 FINAL

Kompletní krmná směs je určena pro závěr výkrmu prasat - extenzivnější pojetí výkrmu - od cca 90 - 95kg živé hmotnosti do vyšších porážkových hmotností (nad 130kg). Zkrmuje se jako jediné krmivo při současném zajištění dostatku nezávadné pitné vody. Směs je možné krmit ad libitně nebo dávkovaně, při zachování její čerstvosti a zoohygienických pravidel.

 

KPK

Kompletní krmná směs je určena pro kojící prasnice. Se zkrmováním směsi se započne minimálně týden před očekávaným porodem. Tři dny před porodem se krmná dávka postupně snižuje. Po porodu se naopak podle zdravotního stavu prasnic a počtu selat krmná dávka zvyšuje. Poslední 3 dny před odstavem se snižuje krmná dávka o cca 1/3 a v den odstavu se nedává minimum směsi. Tomu se přizpůsobuje i režim s pitnou vodou.

 

KPB

Kompletní krmná směs je určena pro plnohodnotnou výživu jalových a březích prasnic. Zkrmuje se jako jediné krmivo, při současném zajištění dostatku nezávadné pitné vody. Směs je možné krmit jednou denně nebo dávkovaně při zachování její čerstvosti a zoohygienických pravidel. Týden před očekávaným porodem se započne se zkrmováním směsi KPK.

 

KA

Kompletní krmná směs je určena k výživě plemenných kanců. Denní dávka krmných směsí u kanců závisí na věku, živé hmotnosti, pohlavním zatížení, výživném stavu a plemenné příslušnosti. Zkrmuje se jako jediné krmivo, při současném zajištění dostatku nezávadné pitné vody. Směs je možné krmit jednou denně nebo dávkovaně při zachování její čerstvosti a zoohygienických pravidel.


 

Poznámka:

Nabízíme možnost zapracování veškerých registrovaných krmných aditiv do základních variant kompletních a doplňkových krmných směsí dle přání zákazníka,dále možnost výroby individuálních kompletních a doplňkových krmných směsí dle přání zákazníka ze surovin a krmných aditiv povolených platnými právními předpisy.

 

KOOPERACE Hrotovice a.s. nepoužívá při výrobě žádných krmných směsí suroviny masokostní , rybí moučky apod. Tímto opatřením je vyloučena možná nežádoucí kontaminace krmných směsí těmito surovinami. Použité suroviny, nutriční parametry, ochranné lhůty atd. jsou předmětem specifické deklarace každé krmné směsi řídící se platnou legislativou ČR a EU.

Doba použitelnosti se pohybuje v rozpětí od dvou do čtyř měsíců.